GDPR

Enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, behöver Fly Ticket Group AB ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Behandlingen sker för att leverera den tjänst du beställde och följa upp event som påverkar den.

 

Informationen vi behandlar inkluderar:

namn

Personnummer

Passnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Dessutom all information om resan och tilläggstjänster du beställer etc.

 

Sekretesspolicy för Habib Travel

Vi på HabibTravel.com tar din integritet på allvar. För våra kunder inom EU följer vi för närvarande förordning nr. 2016/679, dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, som är den högsta integritets- och dataskyddsstandarden i världen. För våra kunder från resten av världen gör vi vårt bästa för att erbjuda samma nivå av dataskydd baserat på säkerhetsprinciper (integritet och integritet), transparens, dataminimering, ändamålsbegränsning, noggrannhet och lagringsminimering. Vi kan dock inte alltid garantera lika behandling för alla våra kunder utanför EU när det gäller dataskydd. Om vi ​​t.ex. skulle få mycket många förfrågningar från våra EU-kunder, som vi är skyldiga att behandla, så kan vi behöva vägra vissa förfrågningar från tredjeländer.   

  

Vilken personlig information samlar vi in?

För alla ändamål för vilka vi behöver din personliga information behandlar vi endast den information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla syftet. Beroende på vilket syfte som är inblandat kan vi ta itu med:

 

Din identitetsinformation

I huvudsak ditt namn, efternamn, nationalitet, IP-adress, personnummer och annan information om din identitet som du kan ge oss. Dessutom kommer vi att tilldela dig några unika identifierare för vårt eget bruk, till exempel ditt bokningsnummer eller, i vissa fall, unika kampanjkoder.

 

dina kontaktuppgifter

Din e-postadress, ditt telefonnummer och annan kontaktinformation som du kan ge oss i situationer som avviker från det normala.

 

Dina inställningar

Vi kommer ihåg vilka val du har gjort så att vi kan använda samma inställningar när du återvänder till oss. Om du till exempel avstår från att använda cookies kommer vi att försöka komma ihåg det och se till att vi inte lagrar dessa cookies under ditt nästa besök på vår webbplats. 

 

Vad du har bokat

Vi kommer att samla in information om själva bokningen och dess betalning, och vi kommer att behålla dina tidigare bokningar för att tillhandahålla våra tjänster och i begränsad utsträckning även för marknadsföringsändamål (vi kommer dock aldrig att använda någon betalningsinformation för marknadsföringsändamål).

 

Vad du gjorde på vår webbplats

När du använder vår webbplats följer vi vad du gör på den och använder den informationen för att förbättra vår tjänst. Vi ser till exempel vilka sidor du besöker, vad du klickar på eller var markören är och utifrån detta analyserar vi om vissa funktioner på vår webbplats behöver förbättras. Vi sparar också information när du fyller i våra bokningsformulär så att vi kan påminna dig om att du inte har slutfört din bokning, som en del av vårt mål att skicka personliga erbjudanden.  

 

Information vi använder för att skicka relevanta erbjudanden till dig

Om du bokar ett flyg eller beställer andra tjänster samlar vi in ​​information om dig så att vi kan skräddarsy våra erbjudanden för dig och dina behov. Detta inkluderar information om din enhet (programvara och hårdvara), din IP-adress, allmän information om din plats (t.ex. tidszon eller offentligt område), identitet och kontaktinformation.

 

Information vi samlar in om du kontaktar oss (om du någonsin kontaktar oss)

När du skickar ett e-postmeddelande, kontaktar oss via chatten eller när du ringer till oss, kommer vi att lagra din kontaktinformation, ditt bokningsnummer och all information du lämnar till oss vid tidpunkten för kontakten, inklusive meddelandet eller själva samtalet. Vi kommer då att använda informationen för det:

  1.                 Lös ditt problem som en del av vår kundsupport 
  2.                 Få upp vår kundtjänstpersonal
  3.                 Upprätta, hävda eller försvara alla rättsliga anspråk
  4.                 Förebyggande av bedrägerier

När du bokar en flygning eller beställer en annan tjänst via vår webbplats eller app använder vi en tredje parts tjänst i betalningstransaktionen för att förhindra bedrägerier. Detta är mycket vanligt och händer nästa gång du beställer något online. För att aktivera detta kommer vi tillfälligt att överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsassistent från en tredje part. Detta är dock inget att oroa sig för. Hela transaktionen är helt säker och vi använder ett av de bästa och mest använda verktygen för att skydda mot bedrägerier. För att förhindra bedrägliga försök att bestrida en debitering via din bank kan vi kontrollera dina sociala medier för att se om du har någon koppling till den person som beställde biljetten, för att försäkra oss om att det inte är ett försök att få tillbaka pengarna för biljetten genom bedrägeri. Vi behandlar endast begränsad information om din anslutning till den person som bokade biljetten, och om du har publicerat någon information relaterad till flygningen (t.ex. foton från flygplatsen som flyget avgår från). 

Vi måste förhindra bedrägerier för att skydda vår verksamhet och vår egendom. Bedrägeribekämpning är ett av de starkaste legitima intressen som erkänns i EU. I denna process är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter således att det är ett legitimt intresse.

 

Andra syften

Upprätta, hävda eller försvara rättsliga anspråk

Vi lagrar och behandlar också dina personuppgifter i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk. När du bokar en biljett eller beställer en annan tjänst kommer vi att behålla all relevant information för juridiska anspråk som kan vara relevanta för dig eller oss i framtiden. På samma sätt kommer vi, efter mottagandet av dataskyddsförfrågan, att lagra all information du ger oss och all information om vår hantering av begäran för detta ändamål.

Generellt kommer vi att behålla din information för detta ändamål i fyra år, vilket är den maximala preskriptionstiden (den tid inom vilken du kan inleda rättsliga förfaranden mot oss) enligt civillagen, lag nr. 89/2012 konstitution samling. Vi kommer aldrig att använda din personliga information för något annat syfte när den enbart lagras för detta ändamål.

För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse av våra juridiska rättigheter. Du kan motsätta dig denna behandling när som helst. Vi kommer sedan att bedöma om vi kan bevisa att behandlingen avser ett legitimt intresse som strider mot dina individuella intressen, rättigheter och friheter. Om inte, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.  

 

Överensstämmelse med lagliga skyldigheter

Vi måste behandla en del av dina personuppgifter för att uppfylla vissa juridiska skyldigheter som gäller oss. Eftersom detta är juridiskt nödvändigt behöver vi inte få ditt samtycke till det. För detta ändamål behandlar vi din identitet och kontaktinformation samt information om dina bokningar. De viktigaste juridiska skyldigheter som motiverar denna behandling härrör från följande bestämmelser i civillagen: lag nr. 89/2012 konstitution, lag nr. 634/1992 Konstitution om konsumentskydd, lag nr. 235/2004 insamling av stadgar om moms och lag nr. 563/1991 insamling av stadgar om redovisning. Om du skickar en begäran om dataskydd för att hävda en av dina rättigheter i GDPR, kommer vi att be om vissa personuppgifter som vi sedan använder för att uppfylla våra skyldigheter enligt GDPR.

 

Hur länge lagrar vi din personliga information?

Generellt lagrar vi din personliga information tills vi inte längre behöver den för något av dessa ändamål. Den maximala lagringsperioden är vanligtvis 4 år, vilket täcker den allmänna preskriptionstiden i Tjeckien (för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk). 

Undantag från detta gäller sändning av personliga erbjudanden. För detta ändamål kommer du från tid till annan att få erbjudanden via e-post från oss, och i varje e-post kommer det att finnas ett tydligt och enkelt sätt att avsluta prenumerationen och därmed invända mot denna typ av behandling. Därför kommer vi att behålla och använda din personliga information för detta ändamål tills du avslutar prenumerationen.

Observera att för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter kommer vi endast att svara på de förfrågningar som skickas från den e-postadress som används när du bokar eller beställer en tjänst. Om någon annan bokade åt dig, ber vi dig att ge oss ytterligare information (bokningsnummer etc.) för att säkerställa att du verkligen är ägaren till den personliga informationen i fråga.

 

Överföring av dina uppgifter utanför Europeiska unionen

Vid behov kan vi dela dina personuppgifter utanför Europeiska unionen. Detta händer när du vill boka en flygbiljett med ett flygbolag från ett tredjeland eller när du beställer en tjänst från en leverantör med säte i ett tredjeland. Naturligtvis måste vi överföra din information till dessa tredje parter eftersom det annars inte är möjligt att tillhandahålla beställda tjänster.

För överföringar till mottagare i länder där vi inte kan förlita oss på en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR eller lämpliga skydd enligt artikel 46 i GDPR, kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på undantaget enligt b) i artikel 49.1 av GDPR. Alla utvalda operatörer eller tjänsteleverantörer kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med sin egen integritetspolicy (som publiceras på varje operatörs webbplats). Överföringen av personuppgifter till andra tjänsteleverantörer kommer att ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler för skydd av personuppgifter.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill att de ska raderas eller korrigeras, kan du kontakta oss via https://habibtravel.com/en/gdpr eller mejla oss på info@habibtravel.com   

Ändringar av sekretesspolicyn

När vår verksamhet utvecklas kan vårt sätt att hantera personuppgifter också förändras. I händelse av sådana ändringar kommer vi att uppdatera sekretesspolicyn i enlighet med principen om öppenhet. Om framtida förändringar påverkar dig kommer vi att meddela dig via e-post.

 

På denna sekretesspolicy gäller sedan den 10 januari 2021