Villkor

Habib Company AB värnar om din personliga integritet och det är av största vikt för oss att du känner dig trygg med att den personliga information du delar med oss ​​är i trygga händer. Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och i denna personuppgiftspolicy vill vi därför på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information samt hur du kommer åt och uppdaterar din personuppgifter hos oss. 

 

Vad är personuppgifter och personuppgiftsansvariga?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t ex namn, personnummer, postadress, telefonnummer eller e-postadress. En personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 

 Personuppgiftsansvar

Habib Company AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter vi samlar in från dig denna webbplats, Habib Company AB (nedan "Habib", "vi" eller "oss") är dock din huvudkontakt och det är till oss som du vänder dig för frågor och för att utöva dina rättigheter.

Nödvändig behandling och behandling med stöd av samtycke

Habib kommer endast att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig (dvs. för att kunna administrera och förmedla din bokning eller säkerställa leverans av ditt köp), för att du har gett ditt samtycke, för att följa lagkrav eller för annat legitimt intressen. I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och avbryta behandlingen som omfattas av samtycket. Det kan dock hända att samma personuppgifter behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av fullgörande av avtalet eller för att uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen.

 

 Hur vi samlar in personuppgifter och vilken information vi samlar in

Habib samlar in personlig information direkt från dig, genom din användning av våra digitala tjänster och från tredje part.

 

 I samband med bokning eller köp

När du bokar en resa eller köper en annan produkt eller tjänst genom Habib samlar vi in ​​personuppgifter från dig för att kunna fullfölja din beställning. Detta kan innehålla information om namn, personnummer, kön och kontaktuppgifter både för den person som gör bokningen eller köpet och för andra resenärer. I samband med detta lagras även information om köpet såsom order/bokningsnummer, vad som bokats/köpts, när och var bokningen/köpet gjordes samt betalningsinformation. Om du lämnar kommentarer eller önskemål om exempelvis kost- eller tillgänglighetsanpassning i samband med din bokning lagras även detta för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss.

 

 I samband med personlig kontakt

Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel i en butik, via kundtjänst, via e-post eller formulär, via chatt, per telefon, i samband med event eller tävlingar eller på annat sätt. Utöver dina förfrågningar eller feedback samlar vi även in de personuppgifter som behövs för att kunna svara på din fråga eller hantera dina ärenden såsom namn, order-/bokningsnummer och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in annan personlig information som du väljer att lämna till oss, såsom information om allergier, matpreferenser, hälsotillstånd eller annan information om dig eller andra personer på din resa eller bokning för att kunna administrera de tjänster du beställer genom oss .

 

 När du använder våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in ​​information om din användning av tjänsten såsom IP-nummer, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar och information om din geografiska plats. Vi samlar även in information om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du loggar in på våra plattformar och onlinetjänster genom att använda din användarinformation från sociala nätverk som Facebook och Google, kan du också samtycker till att dela din användarinformation där med oss. Habib använder cookies för att hjälpa oss tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och för att förbättra din kundupplevelse, se vår separata cookiepolicy.

 

Om du går med på marknadsföringen eller blir medlem i vår kundklubb

Om du i samband med din bokning, på vår hemsida, eller i kontakt med våra butiker eller vår kundtjänst samtyckt till att ta emot marknadsföring och/eller bli medlem i Habibs kundklubb, samlar vi in ​​din e-postadress för att kunna skicka e-post och annan digital marknadsföring åt dig. När du interagerar med digital marknadsföring (till exempel öppnar eller klickar på e-postmeddelanden eller digitala annonser) samlar vi också in information om dessa interaktioner, och om du tillhandahåller information som gör att vi kan identifiera dig länkar vi informationen om ditt användarmönster med andra information vi har samlat in om dig. Om du väljer att delta i våra kundundersökningar kan vi även lagra dina svar från dessa.

 

 Från tredje part

Vid bokning och vid kontakt med oss ​​i olika ärenden händer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett reseföretag. Om du inte har gjort en bokning själv men någon annan har gjort en bokning där du ingår, samlar vi in ​​personuppgifter om dig från den personen. Detsamma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss ​​för din räkning.

 Om du har bokat en resa eller köpt tjänst genom Habib kan vi komma att utbyta information om din resa med det eller de reseföretag som ska genomföra resan eller det eller de företag som ska leverera den beställda tjänsten.

För att hålla dina personuppgifter korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom att samla in från privata och offentliga register. Det gäller till exempel adressuppgifter och personnummer.

 

 Hantering av personuppgifter

Utöver vad som redan har angetts i föregående avsnitt använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

 

 Leverans och administration av beställda tjänster och produkter

Habib behandlar dina personuppgifter för förmedling, administration, och leverans av dina bokade tjänster och produkter, dvs. för att kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar att boka och betala för tjänster hos reseföretag och andra leverantörer, utfärda resedokument och administrera ändringar. Administrationen inkluderar även användningen av dina uppgifter för redovisning, avräkning och revision.

 

 Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig den tjänst du har rätt till enligt det avtal du har ingått med oss ​​före, under och efter din resa. Vi kan komma att använda dina personuppgifter såsom namn och beställnings-/bokningsnummer för att identifiera dig och din resa, och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer för att kunna nå dig med frågor och information. Vi kan också komma att använda all annan personlig information som vi har samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende, beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

 

Kommunikation och information

När du har bokat en resa eller beställt en tjänst genom oss använder vi dina personuppgifter för utskick som bokningsbekräftelser, betalningspåminnelser, betalningsbekräftelser samt information om till exempel avvikelser och erbjudanden kopplade till resan eller tjänsten. Sådan kommunikation sker till de kontaktuppgifter som har lämnats i samband med bokningen, i första hand mailadress och telefonnummer.

 

Marknadsföring och personifiering

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för så kallad personifiering. Det innebär att vi använder den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss. Vi använder även personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än Habib.se. Läs mer i vår cookiepolicy om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies. Vi vill dock uppmärksamma dig på att du då inte kommer att kunna använda all funktionalitet på våra webbplatser.

Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring kan vi även använda dina personuppgifter för att skicka riktad marknadsföring till dig via e-post eller i andra digitala kanaler och använda vår bokningshistorik, ditt användningsmönster och dina preferenser för att anpassa innehållet i marknadsföringen för att tillhandahålla du de erbjudanden som vi tror är mest relevanta och intressanta för dig. Du kan tacka nej till sådan marknadsföring när som helst genom att klicka på avregistreringslänken som finns i vår e-postmarknadsföring eller genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst.

 

 Utveckling av tjänster, service och verksamhet

Vi använder informationen vi samlar in om våra kunder för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och tjänster, för att utbilda vår personal, samt för att åtgärda brister och förbättra säkerheten genom att till exempel upptäcka och motverka missbruk av tjänsterna, bedrägerier, och andra brott. Habib gör denna behandling med stöd av en intresseavvägning då detta hjälper oss att säkerställa att du kan använda våra tjänster på ett säkert sätt och att vår tjänst kontinuerligt förbättras. För dessa ändamål använder vi huvudsakligen anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men det kan även hända att vi använder personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. För att förbättra våra tjänster och vår service kan vi även kontakta dig för marknadsundersökningsändamål.

 

 Lagliga krav

Slutligen kan behandlingen av dina personuppgifter även ske för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, bokföring och reklamationer.

 

 

Länkar till andra sajter

Habibs webbplatser, e-postmeddelanden och andra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra företag och organisationer som har sina egna personuppgiftspolicyer. Funktioner på våra webbplatser kan även kopplas till sociala medier som Facebook eller Google, som också har sina egna personuppgiftspolicyer. Var noga med att läsa villkoren och personuppgiftspolicyn noggrant innan du lämnar in personuppgifter på en annan organisations eller ett annat företags webbplats då Habib inte ansvarar för hur dessa organisationer behandlar personuppgifter som du lämnar till dem.

 

 Lagring av personuppgifter

Habib sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Om du har samtyckt till marknadsföring eller är medlem i Habibs kundklubb kommer dina personuppgifter att lagras tills du återkallar ditt samtycke till marknadsföringen och/eller säger upp ditt medlemskap i kundklubben. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i vår e-postmarknadsföring eller genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i kundklubben genom att kontakta våra butiker eller vår kund service.

Även om du inte har samtyckt till marknadsföring eller är medlem i Habibs kundklubb, sparas de personuppgifter vi samlar in vid bokning tills det har gått tre (3) år sedan din senaste bokning. Det innebär att om du inte gör några nya bokningar på tre år kommer dina personuppgifter att raderas från vår kunddatabas.

I händelse av att du har ringt oss kan vi spara samtalsloggar och eventuella inspelningar av ditt telefonsamtal i upp till 1 år.

I de fall vi sparar personuppgifter för att följa lagkrav, t ex bokföringslagen, är det lagstadgade krav som styr hur länge vi lagrar dina uppgifter.

Samma personuppgifter kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats från ett system där den inte längre behövs fortfarande kan finnas kvar i ett annat system där den lagras för ett annat ändamål och fortfarande behövs.

 

 Skydd av dina personuppgifter

Vi förstår vikten av att skydda och hantera din personliga information. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering. Vi arbetar kontinuerligt med "inbyggt dataskydd och dataskydd som standard", utvärderar löpande riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker, samt vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra medarbetare har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Inom Habib har vi ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshanteringen inom koncernen.

 

 Dina rättigheter

Habib ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag. Vi kommer, på din begäran eller på eget initiativ, korrigera, radera eller komplettera den information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande och vi kommer fortlöpande att radera personuppgifter när vi inte har rätt att fortsätta behandla dem för legitimt syften.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter kompletteras, rättas och i vissa fall raderas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och rätt att invända mot behandlingen (till exempel om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har även rätt att genom en skriftlig undertecknad ansökan kostnadsfritt få ett registerutdrag från Habib om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har gått. eller kommer att avslöjas.

Om du inte vill att Habib ska behandla dina personuppgifter för t ex direktmarknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från vår e-postmarknadsföring eller genom att kontakta oss. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamål som du gav ditt samtycke till.

 

Kontakt och reklamationer mm.

Habib har utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att Habibs behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Tveka inte att kontakta detta dataskyddsombud på info@habibtravel.com om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Om du anser att vi eller något annat företag behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du vända dig till Datainspektionen.

För att begära ett registerutdrag från Habib, kontakta vårt dataskyddsombud på adressen nedan:

 

Habib Company AB

Skicka in din begäran skriftligen tillsammans med en kopia av din giltiga legitimation och din originalunderskrift.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid större förändringar kommer vi att meddela dig med rimligt varsel i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer även att lägga upp en uppdaterad policy på vår hemsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Besök vår hemsida regelbundet för uppdateringar.

 Version 1.0, uppdaterad 2018-05-22